Услуги

Счетоводно обслужване на фирми и физически лица. 
Оптимизация на Вашето счетоводство.
Безплатна регистрация на фирми при сключен договор за счетоводно обслужване.
Услугата включва:
- вземане на документи от офис на клиента или използване на услугата Онлайн счетоводство.
- обработка на счетоводни документи в съответствие с Националното и Европейско законодателство.
- интернет банкиране.
- изготвяне и подаване на дневници и справка декларация по ЗДДС.
- изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации, форми за нуждите на статистиката и БНБ.
- изготвяне и регистриране на трудови и граждански договори и необходимите към тях документи.
- съставяне досиета на персонала на фирмата.
- изготвяне на ведомости за заплати и фишове за заплати.
- изготвяне на декларации образец №1, №3, №5, №6 и №7.
- съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски.
- представяне на болнични листове в НОИ.
- годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети .
- подаване на отчети в НАП, НСИ, Агенция по Вписванията
- изготвяне и подаване на данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ за физически и юридически лица.


Изгодни оферти за дрехи

Счетоводна къща "ЦЕНОВ"

   Tel:  087 8659056

   Email: schetov@abv.bg