ЦЕНИ

                             

СЧЕТОВОДНА КЪЩА "ЦЕНОВ"  прилага гъвкава система на ценообразуване като основни критерии при определяне на цената на услугата са:

  •  * документооборота
  •  * числеността на персонала
  •  * спецификата на дейността 
  •  * наличие на внос / износ 
  •  * задължение за финансов одит 
  •  * други специфични нужди и изсквания

   * Документ e приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен ордер, разходен ордер, сметки за изплатени суми, протоколи и други. Банкова транзакция може да бъде: платежно за осигуровки, банкова такса, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиента, платена на доставчик сума, изтеглена, внесена сума.

 

                         Цени

Годишно счетоводно обслужване на фирми, нерегистрирани по ДДС без абонамент

Брой документи на година

 Цени в лв.

до 50 документа

200.00 лв.

до 100 документа

300.00 лв.

до 150 документа

400.00 лв.

над 150 документа

по договаряне

Цени за месечно обработване на заплати и осигуровки

Брой персонал

Цени в лв.

1

10.00 лв.

2

20.00 лв.

3-5

50.00 лв.

5-10

120.00 лв.

10-20

240.00 лв.

над 20

по договаряне

Месечен абонамент за фирми, нерегистрирани по ЗДДС

Брой документи на месец

Цени в лв. за фирми занимаващи се с услуги

Цени в лв. за фирми занимаващи се с търговия

Цени в лв. за фирми занимаващи се с производство

Фирма нерегистрирана по ДДС до 20 документа

50.00 лв.

60.00 лв.

70.00 лв.

Фирма нерегистрирана по ДДС до 40 документа

80.00 лв.

90.00 лв.

100.00 лв.

Фирма нерегистрирана по ДДС от 40 до 80 документа

120.00 лв.

130.00 лв.

140.00 лв.

Фирма нерегистрирана по ДДС от 80 до 120 документа

150.00 лв.

160.00 лв.

170.00 лв.

Фирма нерегистрирана по ДДС от 121 до 200 документа

200.00 лв.

220.00 лв.

230.00 лв.

Фирма нерегистрирана по ДДС над 200 документа

по договаряне

по договаряне

по договаряне

 

Месчен абонамент за фирми, регистрирани по ЗДДС

Брой документи на месец

Цени в лв. без ДДС за фирми занимаващи се с услуги

Цени в лв. за фирми занимаващи се с търговия

Цени в лв. без ДДС за фирми занимаващи се с производство

Фирма с нулeва декларация по ДДС – без дейност през годината

40.00 лв.

40.00 лв.

40.00 лв.

Фирма регистрирана по ДДС до 20 документа

100.00 лв.

110.00 лв.

120.00 лв.

Фирма регистрирана по ДДС до 40 документа

150.00 лв.

160.00 лв.

170.00 лв.

Фирма регистрирана по ДДС до 80 документа

190.00 лв.

200.00 лв.

210.00 лв.

Фирма регистрирана по ДДС до 120 документа

320.00 лв.

360.00 лв.

400.00 лв.

Фирма регистрирана по ДДС над 120 документа

по договаряне

по договаряне

по договаряне

 


Изгодни оферти за дрехи

Счетоводна къща "ЦЕНОВ"

   Tel:  087 8659056

   Email: schetov@abv.bg